สมุนไพรรักษาลูคีเมีย

posted on 30 Jan 2013 05:18 by yathailand

สมุนไพรรักษาลูคีเมีย

      มะรุมผู้ป่วยที่เป็น  โรคกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง เม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดง(รูคีเมีย)และปอดมีปัญหาอักเสบ มะรุมมีลักษณะในการเข้าไปช่วยในสหรัฐอเมริกามีคนนิยมปลูกมะรุมไว้ในบ้าน ซึ่งแต่ละบ้านงกมาก และไม่ยอมให้กัน เพราะที่สหรัฐเค้ากินกันถือว่าบ้านไหนมีต้นมะรุมถือว่ามีโรงพยาบาลที่บ้านกินใบสดที่ใบไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป หรือไม่ก็เก็บสดมาตากแห้ง(ต้องมีผ้าขาวคลุมเพื่อไม่สูญเสียน้ำไปบดให้ละเอียดใส่แคปซูลกินทุกเช้า
มะรุม
เป็นไม้กลางบ้านของไทยที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน นอกจากจะรับประทานอร่อยแล้ว ชาวอินเดียยังได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆได้ถึง 300 ชนิดองค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการรักษา
       โรคขาดอาหารและอาการตาบอดซึ่งเกิดขึ้นในเด็กทารกแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเติบโตในประด้อยพัฒนากลุ่มนักศึกษาแพทย์ 25 ท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการทดลองวิจัยในการที่จะนำมารักษาผู้ป่วยด้วยโรคงูสวัดแม้แต่กลุ่มประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ,เยอรมัน,รัสเซีย,ญี่ปุ่น,จีน ทำการค้นคว้าอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง,เบาหวาน,โรคเอดส์และอีกมากมายประโยชน์คร่าวๆจากวารสารค้นคว้าและอ้างอิงได้มีดังต่อไปนี้คือ
1. ใช้รักษา  โรคขาดอาหารในเด็ก แรกเกิดถึง 10 ขวบ และลดสถิติการเสียชีวิตและตาบอดได้เป็นอย่างดี
2. ใช้รักษาผู้ป่วย โรคเบาหวาน ให้อยู่ในสภาวะควบคุมได้ ทำให้สมารถใช้ยาลดลง โดยความเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผู้รักษาด้วย
3. รักษา  ความดันโลหิตสูง
4. ช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ถ้ารับประทานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้งหรือเป็นประจำทุกวัน
5. ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ให้อยู่ในสภาวะควบคุมได้และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างคนทั่วไปของสังคมได้
6. ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ถ้ารับประทานเป็นประจำหากมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้รับการรักษาด้วยรังสี การงดดื่มน้ำมะรุม จะช่วยให้รังสีฟื้นตัวเร็วขึ้นและมีร่างการแข็งแรง
7. รักษา ไขข้ออักเสบ ,  โรคเก๊าท์ , โรคกระดูกอักเสบ ,  โรคมะเร็งในกระดูก ,  โรคราติซัม
8. รักษาโรคตาเกือบทุกชนิดเช่น ตามืดตามัว (เพราะขาดอาหารที่จำเป็น) โรคต้อกระจก เป็นต้น
9. รักษาโรค  ปอดอักเสบ ,  โรคเกี่ยวกับ  ทางเดินหายใจ

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.47.43.22|1.47.43.22) on 2015-01-18 00:56

Categories