สมุนไพรรักษาอาการตกเลือดภายใน

กกรังกา(กกต้นกลม)ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus flabelliformis Rottb.
ชื่อสามัญ  Umbrella Plant
ชื่อวงศ์: CYPERACEAEชื่ออื่น: กกรังกา, กกต้นกลม, กกขนาก, กกดอกแดง, Umbrella Plant
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นพืชจำพวกหญ้า มีเหง้าใต้ดิน สั้น และแข็ง ลำต้นเหนือดินรูปสามเหลี่ยมมน ออกเป็นกอ ตั้งตรง สูงประมาณ ๑-๑.๕ ม. ใบเป็นแผ่นบางๆ เป็นกระจุกที่โคน ปลายลำต้นมีใบประดับรูปดาบ สีเขียวสด ยาวประมาณ ๓๐ ซม. เรียงซ้อนเป็นวงประมาณ ๒๐ ใบ
   ดอกเล็กๆ สีขาวอมเขียว ก้านช่อเรียวยาว สีเขียวอ่อน มีใบประดับมาก ออกตามซอกใบ แผ่ซ้อนกันสองชั้นที่ปลายต้น เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อน ผลรูปไข่ มีท่อรังไข่ติดอยู่ ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา ขึ้นได้ตามที่ลุ่มที่น้ำท่วมถึง ห้วยหนองคลองบึงทั่วไป ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และการแยกหน่อ
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ต้น : สมุนไพรกกลังกาเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นออกเป็นกอมีหัวอยู่ใต้ดิน คล้ายจำพวกขิงหรือเร่วลำต้นมีความสูงประมาณ 100-150 ซม. ลักษณะของลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งก้านลำต้นกลมมีสีเขียวใบ : ใบกกลังกาจะออกแผ่ซ้อน ๆ กัน อยู่ปลายยอดของลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาวปลายใบแหลม กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 18-19 ซม. ใบมีสีเขียว ริมขอบใบเรียบใต้ท้องใบสาก
   ลำต้นหนึ่งจะมีใบประมาณ 18-25 ใบดอก : ดอกของกกลังกาออกเป็นกระจุก อยู่รวมกันเป็นใบ ดอกมีขนาดเล็ก เป็นสีขาวแกมเขียวก้านดอกเป็นเส้นเล็ก ๆ สีเขียว ยาวประมาณ 6-7 ซม.ดอกแก่เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนผล : ผลเเห้ง รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 0.4-0.5 มิลลิเมตร ยาว 0.9-1 มิลลิเมตร สีน้ำตาล เปลือกแข็ง มีเมล็ดเดียวการขยายพันธุ์: สมุนไพรกกลังกาเป็นพันธุ์ไม้ที่มักจะขึ้นตามบริเวณที่ ๆ เป็นโคลนหรือน้ำเช่นข้างแม่น้ำ ลำคลอง สระ หรือบ่อน้ำ มีการขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อส่วนที่ใช้ : ลำต้น, ใบ, ดอก, หัว, ราก
สรรพคุณทางสมุนไพร 

ต้น: รสจืดเย็น ต้มเอาน้ำดื่ม รักษาโรคท่อน้ำดีอักเสบ ขับน้ำดี
ใบ: รสเย็นเบื่อ ตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล ต้มเอาน้ำดื่ม ฆ่าพยาธิ ฆ่าเชื้อโรคภายใน
ดอก: รสฝาดเย็น ต้มเอาน้ำอม แก้แผลเปื่อยพุพองในปาก
เหง้า: รสขม ต้มเอาน้ำดื่ม หรือบดเป็นผง ละลายน้ำร้อนดื่ม บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะเฟื่อง ขับน้ำลาย
ราก: รสขมเอียน ต้มเอาน้ำดื่ม หรือตำกับเหล้า คั้นเอาน้ำดื่ม แก้ช้ำใน ขับโลหิตเน่าเสีย แก้ตกเลือดจากอวัยวะภายใน

Comment

Comment:

Tweet

Categories