สมุนไพรรักษาอาการตาอักเสบ

ตำลึง
ใบ รสเย็น ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ตัวร้อน ดับพิษฝี ถอนพิษของตำแย
แก้คัน แก้เจ็บตา ตาแดง ตาแฉะ
ดอก รสเย็น แก้คัน
เถารสเย็น ใช้น้ำจากเถา หยอดตาแก้ตาฟาง  ตาแดง ตาช้ำ ตาแฉะพิษอักเสบ
ในตาดับพิษแก้อักเสบชงกับน้ำดื่มแก้อาการวิงเวียนศีรษะ
ราก   รสเย็น ดับพิษทั้งปวง แก้ตาฝ้า ลดไข้ อาเจียน
น้ำยางจากต้น,ใบรสเย็น แก้โรคเบาหวาน

 

การปรุงอาหาร

ยอดอ่อนและใบอ่อนของตำลึงนำไปลวกและนึ่งเป็นผัก จิ้มกับน้ำพริกและนำไปปรุงอาหารเป็นแกงเลียง แกงจืด ผัก
บางท้องถิ่นชาวบ้านนำผลอ่อนของตำลึงไปดอง
และนำไปรับประทานกับน้ำพริกหรือปรุงเป็นแกง ได้ ยอดอ่อนของตำลึงเป็นผักที่คนไทยนิยมรับประทาน
มีจำหน่ายในตลาดสดทุกภาคของเมืองไทย

 

ตำลึงยังมีประโยชน์ ดังนี้ คือ

ใบ
ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ตัวร้อน ดับพิษฝี แก้ปวดแสบปวดร้อน แก้คัน ดอก แก้คัน เมล็ด ตำผสมน้ำมันมะพร้าวทาแก้หิด

เถา
ใช้น้ำจากเถาหยดตา แก้ตาฟาง ตาแดง ตาช้ำ ตาแฉะ พิษอักเสบในตา ดับพิษ แก้อักเสบ ชงกับน้ำดื่มแก้วิงเวียนศีรษะ

ราก
ดับพิษทั้งปวง แก้ตาฝ้า ลดไข้ แก้อาเจียน น้ำยาง,ต้น,ใบ,ราก แก้โรคเบาหวาน หัว ดับพิษทั้งปวง

ประโยชน์ของตำลึงนอกจากจะปลูกเป็น “ผักสวนครัว รั้วกินได้”ให้เรานำ

มาปรุงอาหารรับประทานได้หลากหลายเมนูตามที่ป้าเสลาได้เคยนำเสนอไปแล้วนั้น  ตำลึงยังมีคุณสมบัติ
ในเชิงยาสมุนไพร  ทั้งในส่วนของใบ ยอด ผลอ่อน รากการรับประทานตำลึงเป็นประจำนอกจากจะช่วยให้
ร่างกายได้รับวิตามินเอ ซึ่งช่วยในการบำรุงรักษาสาย ตาแล้ว ตำลึงยังมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
และช่วยเสริมส่งการมีสุขภาพดีอีกหลายอย่างเชียว

Comment

Comment:

Tweet

Categories